Garageportar

Idag finns det billiga Garageportar på nätet som kan köpas in. En garageport är minst lika viktig som en ytterdörr till ett hus, dels i både utseende men även i stil samt säkerhet. Det är också viktigt att poängtera att garageporten ska både vara tålig och trygg, det är också ett plus i kanten om det passar med husets övriga design.

Vad är en garageport?

Det som kännetecknar en garageport är att det är en öppningsanordning till bland annat garaget och/eller förrådet i huset eller i den fristående byggnaden.

Olika modeller av garageportar

• Slagport – Ser oftast ut som en stor pardörr. I karmens sidor sitter två portblad fast med gångjärn, dessa portar är oftast väldigt stora. Portdörrarna är väldigt lätta att öppna och att gå in igenom, då du som person enbart behöver öppna den ena av portbladen. När ett portblad öppnas, brukar det i regel öppnas utåt och brukar ta plats utanför huset när det väl öppnas.

• Vipport – Kännetecknas på så sätt att den har ett stort dörrblad som brukar fällas upp med antingen fjärrstyrd motordrift eller ett handtag. Dörrbladet brukar oftast sitta fast i metallarmarna på sidorna och för att kunna dra upp portbladet görs det med hjälp utav justerbara fjädrar. När portbladet står öppet sticker det knappt hälften ut utanför huset och resten av halvan sticker in i huset. Det som är positivt med detta portar är att de har en enkel konstruktion, livslängden är lång, lätt och snabb att montera. En del vipportar brukar ha oskyddade fjädrar och då har det framkommit att dessa kan ge klämrisk.

Takskjutport – Denna port består av 4-5 sammanlänkande portar som på en skena glider upp på taket. Öppningen sker med fjärrstyrd motordrift eller handtag. Det krävs en noggrann montering för att porten ska kunna glida på skenorna.